Każde zajęcia prowadzone w naszym przedszkolu są wliczone w czesne, dzięki czemu wszystkie dzieci w nich uczestniczą.

Język angielski

Zajęcia języka angielskiego oparte są na podręczniku spełniającym najnowsze wymagania podstawy programowej MEN – „I Love Boo”. Nauka prowadzona głównie poprzez zabawę i angażowaniu wielu zmysłów podczas nauki pomaga i przyśpiesza zapamiętywanie materiału. Treść podręcznika stworzona na podstawie pięknej baśniowej historii pobudza wyobraźnię i zachęca dzieci do kolejnych spotkań z bohaterami przy nauce. Zajęcia wzbogacone są też materiałami dodatkowymi, jak nagrania audiowizualne.

  • Zajęcia dla dzieci w grupie wiekowej 3-4 lata odbywają się 1 raz w tygodniu.
  • Zajęcia dla dzieci w grupie wiekowej 5-6 lat odbywają się 2 razy w tygodniu.

Taniec

Raz w tygodniu prowadzone są zajęcia taneczne, a ich głównym celem jest rozwijanie zdolności dziecka. Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss ma aktywizować ciało i umysł dzieci. Zaangażowanie i koncentracja na muzyce i ruchu pozwala poznać pojęcie rytmu, melodii, harmonii i dynamiki. Wszystko to pobudza wyobraźnię i kreatywność, rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, poczucie rytmu, orientację własnego ciała i przestrzeni. Układy taneczne są dostosowywane do możliwości dzieci. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra nauczycielska z odpowiednimi certyfikatami.

Plastyka

Twórczość i kreatywność to cechy kształtowane na naszych zajęciach plastycznych opartych na autorskim programie. Raz w tygodniu podczas tych zajęć dzieci aktywizują procesy poznawcze, rozwijają zdolności manualne i koordynację wzrokowo-ruchową potrzebną w następnych etapach edukacji. Zajęcia plastyczne to przyjemne źródło ekspresji swoich uczuć i radość z własnej twórczości. Dzięki różnorodności materiałów plastycznych dziecko może stymulować swoje zdolności twórcze, rozwija fantazję, poprawia myślenie, poszukuje nowych rozwiązań i skojarzeń.

Dodatkowo

Dla naszych dzieci organizujemy dodatkowe wyjścia poza teren przedszkola, jak np. do kina czy teatru. Uczestniczymy w warsztatach praktycznych np. przy pieczeniu chleba i zdobieniu pierniczków. Stale współpracujemy z Domem Pomocy Publicznej, gdzie wystawiane są przedstawienia przygotowane przez przedszkolaków dla podopiecznych z tego ośrodka. Przykładowe z nich odbywają się z okazji Świąt Boże Narodzenia czy Dnia Babci i Dnia Dziadka. Współpracujemy również ze świetlicą środowiskową „Oratorium” we Włocławek.